Teaser 1: Johnnys dans

Efter en inte helt 100 dag….Johnny beslutar att med hjälp av lokala förmågor bjuda upp Lotta till en baskisk mazurka.
Lotta håller sig på behörigt avstånd. Gracias.