Teaser 4: Karieshålet

Nu ska vi in å skejta i karieshålet här..